วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่่อ นางสาวจุฑามาศ  ยูงรัมย์
ชื่อเล่น  จุ๊
รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ( PC 9203 )
อาจารย์ผู้สอน  สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ภูมิลำเนาเจ้าของบล็อก : 16/1 ม. 15 ต. หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี  70110
ทัศนคติ : เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน
ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง
อีเมล : juju3855@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0878205540

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น